Томашпільська селищна територіальна громада
Вінницька область

Про затвердження Порядку складання і виконання розпису бюджету Томашпільської селищної територіальної громади

Дата: 25.09.2023 16:51
Кількість переглядів: 137

Н А К А З начальника фінансового управління Томашпільської селищної ради від 25.09.2023 року № 25 Про затвердження Порядку складання і виконання розпису бюджету Томашпільської селищної територіальної громади 

Відповідно до статей 2 та 78 Бюджетного кодексу України та пункту 5 наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (зі змінами) та з метою удосконалення бюджетного процесу:
НАКАЗУЮ:

1.    Затвердити Порядок складання і виконання розпису бюджету Томашпільської селищної територіальної громади, що додається, з додатками № 1-15/18 до Порядку.
         2. В процесі складання і виконання розпису бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використовувати форми кошторису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду місцевого бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану надання кредитів із загального фонду бюджету, зведеного плану спеціального фонду місцевого бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану використання бюджетних коштів, зведеного помісячного плану використання бюджетних коштів, зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведення показників спеціального фонду кошторису, лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування, а також штатного розпису, типового штатного розпису, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (зі змінами).
         3. Бюджетному відділу фінансового управління Томашпільської селищної ради довести цей наказ до відома головних розпорядників (розпорядників, одержувачів) бюджетних коштів Томашпільської селищної територіальної громади для застосування в роботі.
         4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування на офіційному сайті селищної ради.
       5. Наказ фінансового управління Томашпільської селищної ради від 02.01.2023 року № 5 «Про затвердження Порядку складання і виконання розпису бюджету Томашпільської селищної територіальної громади» вважати таким, що втратив чинність.
       6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Начальник фінансового управління                                          Наталія ЩЕРБАТА     
                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                                                   Наказ 
                                                                                                          начальника фінансового управління
                                                                                                          Томашпільської селищної ради
                                                                                                                  25.09.2023 року № 25

                                          Порядок складання і виконання розпису бюджету                                      
                                         Томашпільської селищної територіальної громади

                                     1. Загальні положення

1.1. Порядок складання і виконання розпису бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (далі – Порядок) визначає процедури складання і виконання розпису бюджету Томашпільської селищної територіальної громади. 

1.2. Розпис бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на відповідний рік            (далі – розпис) має бути збалансованим та включати:
-    розпис доходів бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (далі – розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів бюджету Томашпільської селищної територіальної громади та помісячний розпис доходів загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади;
-    розпис фінансування бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (далі –  розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за типом боргового зобов'язання та помісячний розпис фінансування загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за типом боргового зобов'язання;
-    розпис асигнувань бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади), що поділяється на річний розпис асигнувань бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади) та помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади);
-    розпис повернення кредитів до бюджету Томашпільської селищної територіальної громади та надання кредитів з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (далі – розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до бюджету Томашпільської селищної територіальної громади та надання кредитів з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади, помісячний розпис повернення кредитів та надання кредитів із загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади, помісячний розпис повернення кредитів та надання кредитів із спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади;
-    річний розпис витрат спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади з розподілом за видами надходжень та помісячний розпис спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

1.3. Річний розпис асигнувань бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади) – це  розпис асигнувань загального і спеціального фондів бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів (далі –  головних розпорядників) за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету Томашпільської селищної територіальної громади й повною економічною класифікацією видатків бюджету Томашпільської селищної територіальної громади без розподілу за періодами року.

1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади) – це розпис асигнувань загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету Томашпільської селищної територіальної громади, повною та скороченою економічною класифікацією видатків бюджету Томашпільської селищної територіальної громади.
Скорочена економічна класифікація видатків бюджету Томашпільської селищної територіальної громади включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних кодів видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 «Інші видатки».

1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади з розподілом за видами надходжень – це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, кодами економічної класифікації видатків та кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету).
Помісячний розпис спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) – це  помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, кодами скороченої економічної класифікації видатків бюджету, кодами класифікації кредитування бюджету та кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, затверджених у рішенні сесії Томашпільської селищної ради про бюджет Томашпільської селищної територіальної громади на відповідний рік, та затверджується начальником фінансового управління Томашпільської селищної ради в місячний строк з дня прийняття цього рішення.
Якщо розпис на наступний рік не затверджено в установлений законодавством термін, то в обов'язковому порядку затверджується тимчасовий розпис на відповідний період.
Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог розділу 2 цього Порядку з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

1.7. Складання розпису та унесення змін до нього здійснюються із застосуванням системи електронного документообігу, системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі - СЕВ ОВВ) у відповідності до вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронні довірчі послуги» та автоматизованої системи ведення місцевого бюджету.
Під час складання розпису та внесення змін до нього паперовий документообіг застосовується у разі:
відсутності системи (доступу до системи) електронного документообігу, інтегрованої до СЕВ ОВВ, або спеціального вебмодуля системи взаємодії; та інше;
як виняток, коли власник  електронного цифрового підпису (ЕЦП) тимчасово відсутній у зв'язку з перебуванням на лікарняному або у відпустці, чи у відрядженні;
якщо документи, які застосовуються під час складання розпису чи внесення змін до нього, містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом.
Обмін інформацією між фінансовим управлінням Томашпільської селищної ради та управлінням Державної казначейської служби України у Томашпільському районі Вінницької області здійснюється відповідно до формату та регламенту обміну інформацією між фінансовим управлінням Томашпільської селищної ради та управлінням Державної казначейської служби України у Томашпільському районі Вінницької області.
1.8. Кошториси не складаються за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються рішенням сесії Томашпільської селищної ради про бюджет Томашпільської селищної територіальної громади на відповідний рік в частині міжбюджетних трансфертів та резервного фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади.

1.9. Розпорядники бюджетних коштів (далі – розпорядники) повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів для проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального фондів відповідно до вимог статті 51 Бюджетного кодексу України, рішення сесії Томашпільської селищної ради про бюджет Томашпільської селищної територіальної громади на відповідний рік. До кошторисів додаються детальні розрахунки за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на підставі затверджених в установленому порядку лімітів.

2. Складання розпису

    2.1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до бюджету Томашпільської селищної територіальної громади.

2.2. Розпис доходів складається сектором прогнозування та аналізу доходів фінансового управління Томашпільської селищної ради, який відповідно до закріплених функцій і процедур забезпечує реалізацію бюджетної політики в частині планування дохідної частини бюджету Томашпільської селищної територіальної громади, за участю бюджетного відділу фінансового управління Томашпільської селищної ради та головних розпорядників (розпорядників, одержувачів) бюджетних коштів.

2.3. Розпис фінансування складається бюджетним відділом фінансового управління Томашпільської селищної ради, який відповідно до закріплених функцій і процедур забезпечує реалізацію бюджетної політики в частині надходжень та витрат бюджету Томашпільської селищної територіальної громади з урахуванням необхідності забезпечення потреб покриття помісячних касових розривів загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади.

2.4. Розпис повернення кредитів до бюджету Томашпільської селищної територіальної громади складається бюджетним відділом фінансового управління Томашпільської селищної ради.

2.5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до бюджету Томашпільської селищної територіальної громади бюджетний відділ фінансового управління Томашпільської селищної ради розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади, визначає головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в розрізі бюджетних програм або в цілому головному розпоряднику за бюджетними програмами та доводить лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування за формою згідно з додатком 18 до Порядку (далі – лімітна довідка) до кожного головного розпорядника. За необхідності головним розпорядникам надаються додаткові матеріали разом із необхідними роз'ясненнями.
Керуючись методичними вказівками фінансового управління Томашпільської селищної ради, головні розпорядники за участю відповідальних виконавців бюджетних програм (далі - відповідальні виконавці) та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі - розпорядники нижчого рівня) складають зведені кошториси, зведені плани асигнувань загального фонду бюджету, зведені плани надання кредитів із загального фонду бюджету, зведені плани спеціального фонду та подають бюджетному відділу фінансового управління Томашпільської селищної ради зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок та методичним вказівкам фінансового управління Томашпільської селищної ради.
Бюджетний відділ фінансового управління Томашпільської селищної ради відстежує підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечує своєчасне подання головними розпорядниками цих матеріалів, аналізує зазначені матеріали, вносить при необхідності до них корективи і подає свої пропозиції щодо включення їх до розпису.
Начальник бюджетного відділу фінансового управління Томашпільської селищної ради зводить отримані матеріали, вносить при необхідності корективи і подає розпис на затвердження начальнику фінансового управління Томашпільської селищної ради. 

2.6. Затверджений розпис передається в електронній формі разом із супровідним листом управлінню Державної казначейської служби України у Томашпільському районі Вінницької області з подальшим інформуванням про внесені до нього зміни, зумовлені внесенням змін до бюджету Томашпільської селищної територіальної громади.

2.7. Фінансове управління Томашпільської селищної ради надає управлінню Державної казначейської служби України у Томашпільському районі Вінницької області на  електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом бюджету Томашпільської селищної територіальної громади.

2.8. Бюджетний відділ фінансового управління Томашпільської селищної ради протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам (розпорядникам, одержувачам) бюджетних коштів витяг із затвердженого розпису бюджету Томашпільської селищної територіальної громади, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів.

3. Унесення змін до розпису

    3.1.  Унесення змін до розпису здійснюється у разі:
-    необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету Томашпільської селищної територіальної громади у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету;
-    прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника;
-    прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 частини 1 статті 116 Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;
-    необхідності збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади відповідно до положень пункту 3.11 цього Порядку;
-    необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування бюджету Томашпільської селищної територіальної громади;
-    унесення змін до закону про Державний бюджет України і рішення сесії Томашпільської селищної ради про бюджет Томашпільської селищної територіальної громади на відповідний рік, рішення виконавчого комітету Томашпільської селищної ради;
-    у виняткових випадках на підставі рішення виконавчого комітету Томашпільської селищної ради, погодженого постійною комісією Томашпільської селищної ради з питань планування бюджету, економічних реформ, регуляторної політики, енергозбереження, торгівлі та побуту, з наступним затвердженням рішенням сесії селищної ради, здійснювати у міжсесійний період розподіл і перерозподіл трансфертів з державного, обласного та інших бюджетів з одночасним внесенням відповідних змін  до бюджету Томашпільської селищної територіальної громади. 

         3.2. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондом бюджету Томашпільської селищної територіальної громади передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за формами згідно з додатками 11, 12, 13, 14 до цього Порядку у порядку, встановленому для затвердження цих документів.  
3.3. Головний розпорядник подає до фінансового управління Томашпільської селищної ради пропозиції щодо змін до розпису за формами згідно з відповідними додатками до цього Порядку шляхом заповнення показників, які стосуються цих змін.
Пропозиції щодо змін до розпису в електронній формі подаються з розширенням RTF, DOC(X), XLS(X), PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення).
3.4. Разом з пропозиціями щодо змін до розпису головний розпорядник подає до фінансового управління Томашпільської селищної ради потрібну для здійснення фінансовим управлінням аналізу пропозицій інформацію, яка містить, зокрема:
обґрунтування необхідності змін до розпису, в тому числі з урахуванням результатів моніторингу виконання бюджетних програм, який здійснюється головними розпорядниками;
розрахунки показників, включених до пропозицій щодо змін до розпису, із зазначенням факторів, що на них впливають;
інформацію про виділені бюджетні асигнування за відповідними бюджетними програмами;
інформацію про вплив змін, що пропонуються, на напрями використання бюджетних коштів та результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми.
3.5. Головний розпорядник забезпечує повноту і достовірність даних, що містяться у поданих до фінансового управління Томашпільської селищної ради пропозиціях щодо змін до розпису та інформації, що подається разом з ними.
У разі подання головним розпорядником пропозицій щодо змін до розпису, складених з порушенням вимог цього Порядку, фінансове управління Томашпільської селищної ради повідомляє відповідному головному розпоряднику про необхідність доопрацювання таких пропозицій. Доопрацьовані пропозиції щодо змін до розпису головний розпорядник подає до фінансового управління Томашпільської селищної ради у порядку, визначеному пунктом 3.3 цієї глави.
3.6. Бюджетний відділ фінансового управління Томашпільської селищної ради з урахуванням поданих головним розпорядником пропозицій щодо змін до розпису складає довідку про внесення змін до розпису і подає її на погодження та затвердження відповідно до пункту 3.9 цієї глави.
Довідки про внесення змін до розпису, що містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, складаються у встановленому законодавством порядку та передаються Державній казначейській службі України після затвердження фінансовим управлінням Томашпільської селищної ради або особою, яка виконує його обов’язки, в паперовій формі.
3.7. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:
-    бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загальний обсяг показників загального або спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на місяць, якого стосуються такі зміни;
-    не змінювати загальний обсяг показників загального або спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на рік, за винятком внесення змін до закону про Державний бюджет України, до рішення сесії Томашпільської селищної ради про бюджет Томашпільської селищної територіальної громади та випадків, передбачених абзацом третім пункту 3.11;
-    враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування за формами згідно з додатками 4, 5, 6 до Порядку);
-    проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в управлінні Державної казначейської служби України у Томашпільському районі Вінницької області, на момент внесення змін до розпису асигнувань кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;
-    відповідати вимогам рішення сесії Томашпільської селищної ради про бюджет Томашпільської селищної територіальної громади на відповідний рік та інших нормативно - правових актів;
-    вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків, передбачених абзацами третім та сьомим пункту 3.1 цього Порядку та інших випадків, передбачених чинним законодавством).

3.8. Бюджетний відділ та сектор прогнозування та аналізу доходів фінансового управління Томашпільської селищної ради  після затвердження довідки про внесення змін до розпису, формує реєстр за формою, наведеною в додатку 8 до цієї Інструкції.
Довідки про внесення змін до розпису разом із реєстром довідок про зміни до розпису бюджету Томашпільської селищної територіальної громади та супровідним листом передаються управлінню Державної казначейської служби України у Томашпільському районі Вінницької області. Одночасно управлінню Державної казначейської служби України у Томашпільському районі Вінницької області передається перелік нових бюджетних програм (у разі визначення нових бюджетних програм).
За п’ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) зміни до розпису не вносяться, за винятком випадків, коли зміни вносяться за наявності доручення начальника фінансового управління Томашпільської селищної ради у разі необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань загального та спеціального фондів бюджету громади.
Фінансове управління Томашпільської селищної ради та управління Державної казначейської служби України у Томашпільському районі Вінницької області  забезпечують звірку змін до розпису за відповідний період (місяць) в останній робочий день кожного місяця.
3.9. Зміни до розпису оформляються таким чином:
-    затверджуються начальником фінансового управління Томашпільської селищної ради або  заступником начальника – начальником бюджетного відділу, чи особами, що виконують їхні обов’язки;
-    по доходах підписуються посадовими особами: завідувачем сектору прогнозування та аналізу доходів фінансового управління Томашпільської селищної ради, заступником начальника-начальником бюджетного відділу (головним спеціалістом бюджетного відділу) фінансового управління Томашпільської селищної ради, або особами, що виконують їхні обов’язки;
-    по фінансуванню і видатках підписуються посадовими особами: заступником начальника-начальником бюджетного відділу (головним спеціалістом бюджетного відділу) фінансового управління Томашпільської селищної ради, головним бухгалтером фінансового управління Томашпільської селищної ради або особами, що виконують їхні обов’язки;
-    реєструються за номером та датою. 
У випадку анулювання довідки про внесення змін до розпису бюджетний відділ фінансового управління Томашпільської селищної ради чи сектор прогнозування та аналізу доходів фінансового управління Томашпільської селищної ради у дводенний строк після отримання довідки від управління Державної казначейської служби України у Томашпільському районі Вінницької області готує доповідну записку на ім’я начальника фінансового управління Томашпільської селищної ради, або заступника, чи  особи, що виконує його обов’язки, який затверджував довідку, і погоджує її в начальника фінансового управління Томашпільської селищної ради, або заступника, чи  особи, що виконує його обов’язки. Після погодження начальником фінансового управління Томашпільської селищної ради, або заступником, чи  особою, що виконує його обов’язки доповідна записка передається до управління Державної казначейської служби України у Томашпільському районі Вінницької області.
У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік управлінням Державної казначейської служби України у Томашпільському районі Вінницької області довідок у зв'язку з допущеними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.

3.10. Управління Державної казначейської служби України у Томашпільському районі Вінницької області здійснює реєстрацію довідок та облік змін до розпису і надсилає їх у порядку, встановленому  Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012  № 938, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 р. за № 1569/21881 головному розпоряднику, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).
Головні розпорядники коштів протягом трьох робочих днів подають управлінню Державної казначейської служби України у Томашпільському районі Вінницької області у порядку, встановленому  Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012  № 938, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 р. за № 1569/21881 реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі відповідальних виконавців, розпорядників нижчого рівня та одержувачів, а головні розпорядники, в мережі яких є заклади охорони здоров'я, що надають первинну та вторинну медичну допомогу – змінені розподіли показників зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів. Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до відповідальних виконавців, розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів за формами згідно з додатками 9,10 до цього Порядку. 

    3.11. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України), якщо цим кодексом та/або рішенням сесії Томашпільської селищної ради про бюджет Томашпільської селищної територіальної громади не встановлено інше.
Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (додаток 7 до Порядку), а саме на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в управлінні Державної казначейської служби України у Томашпільському районі Вінницької області та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня протягом року подають розпорядникам вищого рівня завірені управлінням Державної казначейської служби України у Томашпільському районі Вінницької області довідки про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті в управлінні Державної казначейської служби України у Томашпільському районі Вінницької області за власними надходженнями. Розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги надходжень бюджетних коштів за власними надходженнями спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. Управління Державної казначейської служби України у Томашпільському районі Вінницької області веде облік таких змін, проводить видатки з урахуванням унесених змін без внесення змін до розпису та відображає у звітності про виконання бюджету Томашпільської селищної територіальної громади планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів.
Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року перевищує передбачену розписом на відповідний період, фінансове управління Томашпільської селищної ради за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису. Для цього головний розпорядник повинен надати фінансовому управління Томашпільської селищної ради детальні обґрунтовані розрахунки розпорядників на підставі довідки про підтвердження надходжень (крім надходжень від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій) до спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (за формою, наведеною в додатку 7 до Порядку), та належні пояснення щодо необхідності внесення змін до розпису.
За наявності на рахунку головного розпорядника залишків бюджетних коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться.
У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.

4. Скорочення видатків і кредитування загального фонду                                                                 бюджету Томашпільської селищної територіальної громади

4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень, затверджених рішенням сесії Томашпільської селищної ради про бюджет Томашпільської селищної територіальної громади, то начальник фінансового управління Томашпільської селищної ради може прийняти рішення щодо обмеження асигнувань за загальним фондом бюджету, може вносити зміни до розпису бюджету Томашпільської селищної територіальної громади  з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат бюджету Томашпільської селищної територіальної громади.

4.2. Сектор прогнозування та аналізу доходів фінансового управління Томашпільської селищної ради відповідно до закріплених функцій і процедур розраховує уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади і подає його бюджетному відділу фінансового управління Томашпільської селищної ради не пізніше 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів.

4.3. Бюджетний відділ фінансового управління Томашпільської селищної ради на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади та подає на розгляд начальнику фінансового управління Томашпільської селищної ради.

4.4. На підставі наданої інформації начальник фінансового управління Томашпільської селищної ради приймає рішення про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади.

4.5. Розпорядники бюджетних коштів приводять бюджетні зобов'язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади.

5. Виконання та звітність

5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання бюджету Томашпільської селищної територіальної громади здійснюються управлінням Державної казначейської служби України у Томашпільському районі Вінницької області:
-    щодо доходів – враховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;
-    щодо фінансування – враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;
-    щодо видатків – враховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;
-    щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів – враховуючи розпис повернення кредитів до бюджету Томашпільської селищної територіальної громади та надання кредитів із бюджету Томашпільської селищної територіальної громади наростаючим підсумком з початку року.

5.3. До 10-го числа місяця, що настає за звітним, управління Державної казначейської служби України у Томашпільському районі Вінницької області проводить з фінансовим управлінням Томашпільської селищної ради звірку розпису бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за звітний період, уточненого з урахуванням унесених змін, в електронному вигляді.

5.4. У звіті про виконання бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні рішення сесії Томашпільської селищної ради про бюджет Томашпільської селищної територіальної громади на відповідний рік, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.
Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом бюджету Томашпільської селищної територіальної громади складається за бюджетними програмами головних розпорядників у розрізі джерел надходжень, враховуючи розпис витрат спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади з розподілом за видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).

Начальник фінансового управління                                         Наталія ЩЕРБАТА

НАКАЗ

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

Додаток 10

Додаток 11

Додаток 12

Додаток 13

Додаток 14

Додаток 15

Додаток 18

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи підтримуєте ви об’єднання Томашпільської лікарні з іншим медичним закладом з метою створення територіального медичного об’єднання зі статусом загального закладу зі збереженням ресурсів?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь