Томашпільська селищна територіальна громада
Вінницька область

Проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в селищі Томашпіль

Дата: 14.03.2019 14:41
Кількість переглядів: 1160

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з призначення управителя
багатоквартирного будинку в селищі Томашпіль


1. Організатор конкурсу: Виконавчий комітет Томашпільської селищної ради, пл. Тараса Шевченка, 1, смт. Томашпіль, 24200.
2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:
Щербатий Андрій Іванович – начальник відділу юридичного та кадрового забезпечення Томашпільської селищної ради, тел. (04348) 2-25-63.
Кушнір Павло Віталійович – начальник відділу соціально-економічного розвитку, ЖКГ, транспорту та благоустрою, архітектури та земельних відносин, тел. (04348) 2-12-25.
3. Критеріями оцінки конкурсних пропозицій є:
Критерій 1. Ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі багатоквартирного будинку (основний критерій під час оцінювання).
Максимальна кількість балів – 50 балів.
Оцінювання пропозицій здійснюється по кожному будинку, що входить до об’єкту конкурсу (групи будинків), окремо. Чим нижча ціна послуги, тим більший бал. При цьому ціна послуги повинна бути економічно обґрунтованою на підставі стандартів, нормативів, норм, порядків та правил у сфері житлово-комунальних послуг.
Нарахування балів.
Максимально можливу кількість балів щодо певного будинку (50 балів) отримує учасник, який запропонував найнижчу ціну послуги для цього будинку.
Бали інших учасників щодо цього ж будинку розраховуються за формулою:
Бал(n учасника) = Цмін / Ц(n учасника) Х 50 Х (Sбуд / Sоб’єкту конкурсу), де:
Бал(n учасника) – кількість балів, що отримує n учасник;
Цмін – найнижча ціна послуги для цього будинку з запропонованих учасниками, грн.;
Ц(n учасника) – ціна послуги для цього ж будинку, запропонована n учасником, грн.;
Sбуд – загальна площа квартир та нежитлових приміщень будинку, по якому визначається кількість балів за критерієм 1;
Sоб’єкту конкурсу – загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень будинків, що входять до одного об’єкту конкурсу.
Коригування отриманих учасниками балів по кожному будинку на питому вагу загальної площі квартир та нежитлових приміщень цього будинку у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень будинків, що входять до одного об’єкту конкурсу (Sбуд / Sоб’єкту конкурсу), здійснюється оскільки згідно з чиним законодавством максимальна кількість балів під час оцінювання цього критерію не повинна перевищувати 50 балів.
У зв’язку з тим, що кожен об’єкт конкурсу складається з групи будинків, загальна сума балів за критерієм 1 підсумовується по кожному учаснику конкурсу шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком.
Критерій 2. Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою.
Максимальна кількість балів – 27 балів.
Оцінюється матеріально-технічний стан учасника конкурсу стосовно наявності в нього нерухомого майна, вантажного та спеціалізованого транспорту, спеціалізованої техніки, обладнання, інвентаря, що підтверджують спроможність надавати в повному обсязі послуги з управління групою будинків об’єкту конкурсу, на який учасник конкурсу подав відповідні конкурсні пропозиції, у тому числі шляхом фізичного огляду матеріально-технічної бази, з урахуванням речового права, на підставі якого матеріально-технічна база належить учаснику конкурсу.
Нарахування балів:
- власна матеріально-технічна база, яка належить учаснику конкурсу на праві власності чи повного господарського відання- до 27 балів.
- частково власна та частково орендована (у користуванні) матеріально-технічна база - до 26 балів.
- уся орендована (у користуванні) матеріально-технічна база - до 20 балів.
- часткова наявність матеріально-технічної бази - 5 балів.
- відсутність матеріально-технічної бази - 0 балів.
Порядок нарахування балів.
Крок 1. Конкурсна комісія складає зведену таблицю по всім учасникам конкурсу стосовно окремого об’єкту конкурсу щодо наявності в них індивідуально визначеного майна та відповідного інвентаря в кількісному виразі, вказаних у конкурсній пропозиції, з зазначенням речового права учасника конкурсу.
Крок 2. Оцінюється забезпеченість учасників конкурсу матеріально-технічною базою за такими показниками:
2.1.
а) наявність власних (повне господарське відання) виробничих приміщень, які повністю забезпечують розміщення необхідної для надання послуги з управління об’єктом конкурсу кількості робітників, транспорту (гаражів), спеціалізованої техніки, обладнання, іншого майна учасника конкурсу та їх зберігання – 11 балів, або частково власних та частково орендованих (у користуванні) – 9 балів, або – усі орендовані – 8 балів;
б) наявність власних (повне господарське відання) виробничих приміщень, які частково забезпечують розміщення необхідної для надання послуги з управління об’єктом конкурсу кількості робітників, транспорту, спеціалізованої техніки, обладнання, іншого майна учасника конкурсу та їх зберігання – 7 балів, або частково власних та частково орендованих (у користуванні) – 6 балів, або – усі орендовані – 5 балів.
2.2.
а) наявність власного (повне господарське відання) вантажного та спеціалізованого транспорту, який повністю забезпечує спроможність надання послуги з управління об’єктом конкурсу – 7 балів, або – частково власних та частково орендованих (у користуванні) – 6 балів, або – усі орендовані – 5 балів;
б) наявність власного (повне господарське відання) вантажного та спеціалізованого транспорту, який частково забезпечує спроможність надання послуги з управління об’єктом конкурсу – 5 балів, або частково власних та частково орендованих (у користуванні) – 4 бали, або – усі орендовані – 3 бали.
Мінімальною необхідною кількістю вантажного та спеціалізованого транспорту при оцінці конкурсних пропозицій вважається:
- один трактор на прибирання внутрішньодворових доріг та прибудинкової території до 100 тис.кв.м.;
- один автомобіль для вивезення сміття на кожний об’єкт конкурсу;
- один автомобіль з обладнанням для проведення аварійно-ремонтних робіт на кожний об’єкт конкурсу.
2.3.
а) наявність власної (повне господарське відання) спеціалізованої техніки, обладнання, інвентаря, що повністю забезпечують спроможність надання послуги з управління об’єктом конкурсу – 5 балів, або частково власних та частково орендованих (у користуванні) – 4 бали, або – усі орендовані – 3 бали;
б) наявність власної (повне господарське відання) спеціалізованої техніки, обладнання, інвентаря, що частково забезпечують спроможність надання послуги з управління об’єктом конкурсу – 3 бали, або частково власних та частково орендованих (у користуванні) – 2 бали, або – усі орендовані – 1 бал.
Мінімальною необхідною кількістю спеціалізованої техніки, обладнання, інвентаря при оцінці конкурсних пропозицій вважається по одній бензопилі, зварювальному апарату на кожний об’єкт конкурсу, по одній газонокосарці на кожні 100 тис. кв.м. прибудинкової території об’єкту конкурсу, по одній мітлі та лопаті на кожного двірника.
2.4.
Наявність дозвільних документів – декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці та дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, згідно з якими дозволяється:
а) виконувати зварювальні та газополум’яні роботи (ручне дугове і газове зварювання зварних з’єднань трубопроводів із сталевих труб систем теплових мереж, водопостачання і каналізацій, ліфтів) та зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (з киснем і пропан-бутаном);
б) експлуатувати посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа;
в) виконувати обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів;
г) виконувати мотаж, налагодження, ремонт та технічне обслуговування ліфтів, зварювальні роботи (при монтажі, налагодженні та ремонті ліфтів);
г) виконувати налагодження електричного устаткування електричних мереж;
д) роботи в колодязях, шурфах, траншеях.
За наявності всіх дозвільних документів, визначених цим пунктом конкурсної документації, учаснику конкурсу нараховується - 4 бали.
У разі наявності в учасника конкурсу замість дозвільного документа договору щодо залучення співвиконавця, який має право виконувати вищевказані роботи підвищеної небезпеки, сума балів зменшується на 0,2 балів за кожний такий договір.
У разі відсутності в учасника конкурсу і дозвільного документу, і договору щодо залучення співвиконавця хоча б за однією із вищевказаних робіт підвищеної небезпеки учаснику конкурсу по пункту 2.4. конкурсної документації нараховується - 0 балів.
Крок 3. Загальна сума балів за критерієм 2 підсумовується по кожному учаснику конкурсу за формулою: Бал(n учасника) = (Бал(п.2.1.) + Бал(п.2.2.) + Бал(п.2.3.) + Бал(п.2.4.)) – К, де:
Бал(n учасника) – кількість балів, що отримує n учасник;
Бал(п.2.1.), …, Бал(п.2.4.) – кількість балів, що отримує n учасник за визначеними пунктами 2.1.-2.4. кроку 2 критерію 2 показниками;
К – коефіцієнт кількості поданих учасником конкурсу на конкурс конкурсних пропозицій, який визначається із розрахунку:
К = 0 при подачі учасником конкурсу від 1 до 2 конкурсних пропозицій;
К = 2 при подачі учасником конкурсу 3 конкурсних пропозицій;
К = 5 при подачі учасником конкурсу від 4 до 5 конкурсних пропозицій;
К = 9 при подачі учасником конкурсу від 6 до 7 конкурсних пропозицій;
К = 16 при подачі учасником конкурсу 8 конкурсних пропозицій.
Коефіцієнт (К) не застосовується в разі наявності в учасника конкурсу матеріально-технічної бази, що відповідає обсягам (кількості) усіх об’єктів конкурсу, на які він подав конкурсні пропозиції, та забезпечує спроможність даного учасника надавати в повному обсязі послуги з управління кожним з цих об’єктів конкурсу окремо.
Наявність матеріально-технічної бази підтверджується поданими у складі конкурсної пропозиції відповідними документами та її оглядом конкурсною комісією.
При частковій наявності матеріально-технічної бази (відсутність одієї або більше складових матеріально-технічної бази, визначених або пунктом 2.1., або пунктом 2.2., або пунктом 2.3., або пунктом 2.4. кроку 2 критерію 2) чи її відсутності, бали визначається без застосування формули в розмірі 5 балів чи 0 балів.
Критерій 3. Фінансова спроможність учасника конкурсу.
Максимальна кількість балів – 12 балів.
Оцінюються фінансові ресурси, необхідні для забезпечення розрахунків за надані послуги з управління багатоквартирним будинком (заробітна плата, податки тощо), по групі будинків, що входять до переліку, на який учасник конкурсу подав відповідні конкурсні пропозиції, у розмірі 100% від місячного нарахування протягом 1 місяця.
Фінансові ресурси оцінюється конкурсною комісією на основі поданого учасником конкурсу балансу за останній звітний період, що відображає наявність оборотних коштів в учасника конкурсу за формулою: власний капітал мінус необоротні активи, та/або на основі поданих учасником конкурсу банківських документів про наявність коштів на розрахунковому рахунку, як внесок до статутного капіталу.
Нарахування балів:
- наявність фінансових ресурсів у розмірі 100% від місячного нарахування протягом 1 місяця - 12 балів.
- відсутність фінансових ресурсів у розмірі 100% від місячного нарахування протягом 1 місяця - 0 балів.
Критерій 4. Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців).
Максимальна кількість балів – 8 балів.
Оцінюється наявність персоналу відповідної кваліфікації, знання і досвід роботи працівників (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців), що підтверджують спроможність у повному обсязі надавати послуги з управління групою будинків об’єкту конкурсу, на який учасник конкурсу подав відповідну конкурсну пропозицію. Особлива увага приділяється наявності необхідного персоналу, мінімальна чисельність якого по кожному об’єкту конкурсу згідно з встановленими стандартами, нормативами, нормами, порядками та правилами у сфері житлово-комунальних послуг становить (далі – необхідний персонал):
- енергетик;
- інженер з охорони праці:
- відповідальна особа з ліфтового господарства;
- не менше ніж по одному електрогазозварнику, тесляру, столяру, муляру;
- не менше ніж по три покрівельника, майстра дільниці;
- не менше ніж по чотири маляра-штукатура;
- не менше ніж по дев’ять слюсарів-сантехніків;
- не менше ніж по одному двірнику на кожні 5 тис. кв.м. прибудинкової території об’єкта конкурсу.
Нарахування балів:
- 100 % необхідного штатного персоналу - 8 балів.
- від 60 % до 100% необхідного штатного персоналу - 6 балів.
- від 40% до 50 % необхідного шатного персоналу - 4 бали.
- менше від 40 % необхідного шатного персоналу - 0 балів.
Кваліфікація та наявність необхідного персоналу підтверджується поданими у складі конкурсної пропозиції відповідними документами.
Критерій 5. Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства
Максимальна кількість балів – 3 бали.
Оцінюється наявність досвіду роботи учасника конкурсу з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства згідно з переліком складових послуги з управління багатоквартирним будинком, зазначеним у цій конкурсній документації, зокрема, на основі тривалості роботи на ринку житлово-комунального господарства.
Нарахування балів:
- наявність досвіду роботи на ринку житлово-комунального господарства більше 2 років - 3 бали.
- наявність досвіду роботи на ринку житлово-комунального господарства більше 1 року - 2 бали.
- наявність досвіду роботи на ринку житлово-комунального господарства до 1 року - 1 бал.
3.2. За наявності підтверджених документально чи виявлених під час виїзних оглядів матеріально-технічної бази учасника конкурсу об’єктивних підстав, які впливають на спроможність учасника конкурсу надавати якісно та в повному обсязі послуги з управління об’єктом конкурсу, конкурсна комісія має відхилити конкурсні пропозиції цього учасника.
У разі якщо при підрахунку максимальної кількості балів за одним об’єктом конкурсу кілька учасників, які подали конкурсні пропозиції на цей об’єкт, наберуть однакову кількість балів, конкурсна комісія проводить з цими учасниками конкурсу додаткові консультації, співбесіди, виїзні огляди їх матеріально-технічної бази, надаючи перевагу учаснику конкурсу, який має більш пристосовані приміщення, досконалі (нові, високотехнологічні) вантажні та спеціалізовані транспортні засоби, спеціалізовану техніку, обладнання та більш кваліфікованих працівників.
Максимальна сума балів дорівнює 100 балам. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем, – 70 балів.
Переможцем конкурсу визначається його учасник, що набрав максимальну кількість балів щодо об’єкта конкурсу.
У разі якщо в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, він оголошується переможцем конкурсу.
У разі відмови переможця конкурсу від підписання договору про надання послуги або неукладення договору з його вини у визначений законодавством строк, конкурсна комісія може визначити переможцем учасника, що набрав максимальне число балів за оцінюванням з числа інших поданих конкурсних пропозицій, або оголосити повторний конкурс. Відповідне рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, витяг з якого підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом трьох календарних днів усім учасникам конкурсу.
4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:
Для участі у конкурсі його учасники подають заяву, у якій зазначають:
фізичні особи – підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
юридичні особи – повне найменування, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).
До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя–юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця) (з 01 січня 2019 року).
Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо та включає оригінали або належним чином завірені копії наступних документів:
- статут чи інший установчий документ учасника конкурсу;
- документи, що підтверджують повноваження керівника чи іншої уповноваженої особи учасника конкурсу;
- довідка, видана структурним підрозділом Державної фіскальної служби за основним місцем обліку платника податків про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, що є дійсною на час подання пропозиції;
- довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, яка містить дані про відсутність порушеної стосовно учасника конкурсу процедури банкрутства, у вигляді копії електронного документу, завіреної підписом уповноваженої особи та печатки учасника (за наявності).
Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).
Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003)передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.
У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо (побудиковий розрахунок).
Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.
Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.
Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
 5. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них:
Огляд об’єктів конкурсу та доступ до них буде проводитись з 01квітня 2019 року по 12 квітня 2019 року з10.00 до 16.00 години.
Учасники конкурсу, що бажають взяти участь в огляді об’єктів конкурсу, письмово повідомляють про це секретаря конкурсної комісії (за його відсутності – іншу особу, уповноважену здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу) шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу Томашпільської селищної ради [email protected] не пізніше ніж за два робочі дні до огляду.
Для отримання конкурсної документації просимо звертатися до відділу юридичного та кадрового забезпечення Томашпільської селищної ради (24200, смт. Томашпіль, пл. Тараса Шевченка, 1, каб№ 8, тел.(04348) 22563).
Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.
Кінцевий строк подання та розкриття конкурсних пропозицій:
Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться о 10.00 год. 13.06.2019 року за адресою смт. Томашпіль пл. Тараса Шевченка, 1 каб.1.
Кінцевий термін подання пропозицій до 12.00 год. 12.06.2019 р. за адресою смт. Томашпіль пл. Тараса Шевченка, 1 каб. 8.

Виконавчий комітет Томашпільської селищної ради
 

Фото без опису

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи підтримуєте ви об’єднання Томашпільської лікарні з іншим медичним закладом з метою створення територіального медичного об’єднання зі статусом загального закладу зі збереженням ресурсів?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь