Томашпільська селищна територіальна громада
Вінницька область

Обговорення регуляторного акту

Дата: 10.02.2017 14:15
Кількість переглядів: 1041

 

ПРОЕКТ

                                          

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   ___ _______ 2017 р.                                          смт Томашпіль

 

Про затвердження Порядку виявлення,

взяття на облік, збереження та

використання безхазяйного майна

та відумерлої спадщини на території

Томашпільської об’єднаної територіальної громади

  

            Відповідно до ст. 335 Цивільного Кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень", керуючись ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання питання щодо обліку та передачі в комунальну власність Томашпільської обєднаної територіальної  громади рухомих та нерухомих безхазяйних речей, відумерлої спадщини та спадщини за заповітом, селищна рада

                                                          ВИРІШИЛА:

 1.Затвердити Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини на  території Томашпільської об’єднаної територіальної громади.

 2.Затвердити склад постійно діючої комісії з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини (додається).

 3. Постійно діючій комісії з обстеження безхазяйної речі (майна),

відумерлої спадщини:

 - проводити облік безхазяйного нерухомого майна, розташованого на території Томашпільської об’єднаної територіальної громади;

 - забезпечити підготовку звернень селищної  ради про постановку на облік об'єктів нерухомого майна як безхазяйних;

 - здійснювати заходи щодо виявлення (встановлення) на території Томашпільської об’єднаної територіальної громади об'єктів нерухомості, що не мають власників або власники яких невідомі;

 - збереження та утримання об'єктів безхазяйного нерухомого майна з моменту його виявлення (встановлення).

           4. Оприлюднити це рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті селищної ради.

 

           5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань .

 

 

 

 

       Селищний голова                                           В.Ф.Немировський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням __сесії  скликання Томашпільської селищної ради 

від ______  _____________  № ____

 

   

                                                  ПОРЯДОК 
 

           виявлення, взяття на облік, збереження та використання 
           безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини 
                     на території Томашпільської селищної ради

 


         Порядок набуття територіальною громадою селищної ради права комунальної власності на безхазяйні речі (майно), відумерлу спадщину (надалі - Порядок) розроблено на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання питань набуття територіальною громадою селищної ради права власності на безхазяйні речі (майно) та відумерлу спадщину.

 

Дія Порядку поширюється на будь-які об`єкти цивільних прав, які є безхазяйними чи визнані у встановленому законодавством порядку відумерлими.

 

Для однозначного розуміння положень Порядку вживаються наступні терміни:
        річ – предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки;

 

безхазяйна річ (майно) – річ, яка не має власника або власник якої невідомий;
        нерухомі речі (нерухоме майно, нерухомість) – земельні ділянки, а також об`єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

 

рухомі речі (майно) – речі, які можна вільно переміщувати у просторі;
        власник – будь-яка особа, яка на законних підставах володіє, користується і розпоряджається належним їй майном;

 

відумерла спадщина – комплекс майнових прав та обов`язків, які у разі відсутності спадкоємців за заповітом та за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття, за рішенням суду переходять у власність територіальної громади;

суб`єкти виявлення безхазяйної речі (майна) чи відумерлої спадщини - будь-яка фізична чи юридична особа, якій стало відомо про місцезнаходження такої речі чи майна.

     

1.  Загальні положення.

 

Томашпільською селищною радою затверджується склад постійно діючої комісії з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини (надалі–Комісія).
        Підготовка матеріалів щодо набуття громадою права власності на безхазяйні речі (майно) та відумерлу спадщину покладається на комісію.

  

2. Виявлення безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини.

 

Cуб`єкт виявлення безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини надає до Томашпільської селищної ради письмове повідомлення про місцезнаходження такої речі (майна) або спадщини.

 

Перевірка факту наявності безхазяйної речі або майна, відумерлої спадщини та збір підтверджуючих документів здійснюється комісією.
        З метою отримання документів, що підтверджують наявність безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини комісія направляє відповідні запити до органів реєстрації актів громадянського стану, нотаріату, відділу Держгеокадастру у Томашпільському районі, органів внутрішніх справ та інших.

 

Після отримання достовірної та достатньої інформації, яка підтверджує, що річ (майно) є безхазяйною чи може бути визнана у встановленому законодавством порядку відумерлою спадщиною, комісія вживає заходів щодо її обстеження та забезпечення збереження.

 

Комісія прибуває на місцезнаходження об`єкту та здійснює його обстеження, за результатами якого складається акт обстеження за встановленою формою. Комісія визначає особу, відповідальну за збереження майна, про що робиться відповідна відмітка в Акті.

 

Акт підлягає затвердженню розпорядженням селищного голови.

  

3. Облік безхазяйних нерухомих речей (майна).

 

Облік безхазяйних нерухомих речей (майна) здійснює комісія.

 

Протягом десяти робочих днів з дати затвердження Акту Комісія надсилає Реєстраційній службі Томашпільського районного управління юстиції письмове повідомлення про необхідність взяття на облік безхазяйної нерухомої речі (майна).

 

У десятиденний термін з дати взяття Реєстраційною службою Томашпільського районного управління юстиції на облік безхазяйної нерухомої речі (майна) Комісія робить про це оголошення у друкованих місцевих засобах масової інформації з метою виявлення власника речі (майна).

 

У разі з`явлення власника за його письмовою заявою до Реєстраційної служби Томашпільського районного управління юстиції з доданням документів, що підтверджують його право власності на безхазяйну нерухому річ (майно), така річ (майно) знімається з обліку. В такому випадку власник повинен компенсувати всі витрати пов`язані з утриманням речі, забезпеченням її збереження, а також витрати по виготовленню технічної документації на нерухому річ (майно) та публікації оголошення в засобах масової інформації.

 

Про зняття з обліку безхазяйних нерухомих речей (майна) Реєстраційна служба Томашпільського районного управління юстиції у 10-ти денний термін повідомляє Комісію з доданням підтверджуючих документів.

 

 4. Набуття права комунальної власності на безхазяйні речі (майно).

 

         Якщо Томашпільська селищна рада заволоділа рухомою річчю (майном), від якої власник відмовився, право комунальної власності на цю річ виникає з моменту заволодіння нею.

 

Територіальна громада селищної ради набуває право комунальної власності на безхазяйні нерухомі речі (майно) за рішенням суду.

 

Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі (майна) селищна рада готує позовну заяву та звертається з нею до суду.
        Якщо безхазяйною річчю є земельна ділянка до підготовки позовної заяви може бути залучений відділ Держгеокадастру у Томашпільському районі.

 

Після оформлення права комунальної власності (в цьому випадку отримання рішення суду про визнання права власності), Томашпільською селищною радою може бути прийнято рішення щодо подальшого використання річчі (майна), яка перейшла до комунальної власності громади: використання за її цільовим призначенням; про зміну її цільового призначення; пропозиції селищної ради про її відчуження (у тому числі приватизацію, обмін тощо); реконструкцію та капітальний ремонт; ліквідацію речі; рекультивацію земельної ділянки та інше.

 

 

5. Набуття права комунальної власності на відумерлу спадщину

 

У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття, за заявою селищної ради така спадщина може бути визнана судом відумерлою.
         В цьому випадку Комісія спільно з селищною радою готує заяву про визнання спадщини відумерлою та після спливу одного року з часу відкриття спадщини подає заяву до суду.

 

Якщо такою спадщиною є земельна ділянка, до підготовки позовної заяви може бути залучений відділ Держгеокадастру у Томашпільському районі.

 

Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у комунальну власність територіальної громади селищної ради, після чого Комісія готує проект рішення селищної ради про оформлення права комунальної власності на відумерлу спадщину та визначає її балансоутримувача.

 

Видача свідоцтва про право комунальної власності щодо відумерлої спадщини здійснюється Реєстраційною службою Томашпільського районного управління юстиції на підставі рішення суду та рішення Томашпільської селищної  ради про оформлення права комунальної власності на відумерлу спадщину.

 

Нерухомі об`єкти нежитлового призначення за рішенням селищної ради можуть відчужуватися відповідно до законодавства про приватизацію.

 

Нерухомі об`єкти житлового призначення (житлові будинки, квартири тощо) чи їх частки, які через невідповідність вимогам житлового законодавства або з інших причин не можливо надати для проживання особам, що потребують поліпшення житлових умов, за рішенням селищної ради можуть бути реалізовані шляхом продажу на аукціоні відповідно до чинного законодавства про приватизацію.

 

Кошти, отримані від реалізації майна, зазначеного в цьому Порядку, перераховуються до селищного бюджету та використовуються Томашпільською селищною радою за рішенням сесії в інтересах громади.

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням __сесії  скликання Томашпільської селищної ради 

від ______  _____________  № ____

 

 

С К Л А Д

 

постійно діючої комісії

з обстеження безхазяйної речі (майна),  відумерлої спадщини

на території Томашпільської селищної ради

 

 

 

 

Годний

Віталій Петрович

- начальник відділу загально-організаційного забезпечення, спеціаліст з питань впровадження інноваційних програм, зв’язків з громадськістю та ЗМІ - голова комісії

Бабін Григорій Васильович

- заступник селищного голови з питань ЖКХ та земельних відносин, заступник голови комісії

Кушнір

Павло Віталійович

- начальник відділу соціально-економічного розвитку ЖКГ, транспорту та благоустрою, архітектури та земельних відносин, секретар комісії

Залюбівська

Валентина Германівна 

 - секретар селищної ради

Грушевич

Олена Михайлівна

- начальник відділу, головний бухгалтер селищної ради

Григорець Василь Михайлович

- в.о. старости на території с. Горишківка

 

Дубчик Валентина Михайлівна

- в.о. старости на території с. Нетребівка

 

Пацюк Ніна Степанівна

- в.о. старости на території с. Ракова

 

 

       Секретар селищної ради                                                 В.Г.Залюбівська

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Томашпільської селищної ради

„Про виявлення, взяття на облік, збереження та використання 
безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини 
на території Томашпільської об’єднаної територіальної громади”

 

 

            Даний аналіз регуляторного впливу, розроблений на  виконання та з дотриманням вимог  Закону України „ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності” та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308, Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень", містить обґрунтування необхідності врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини на території гроимади, шляхом прийняття регуляторного акта - рішення Томашпільської селищної  ради  „ Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території Томашпільської об’єднаної територіальної громади”.

  

1. Проблемні питання які пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

  

        За даними, які надходять до виконавчого комітету Томашпільської селищної ради у вигляді повідомлень від громадян та організацій, на території селищної ради встановлено факти наявності майна, власник якого невідомий або відсутній і яке, відповідно до п.1 ст.335 ЦК України може бути визнано безхазяйним. Також п.2 ст. 335 Цивільного Кодексу  України передбачено, що безхазяйне нерухоме майно береться на облік Реєстраційною службою органу юстиції, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого воно розміщено та після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі, вона, за заявою органу уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана згідно рішення суду до комунальної власності. Таким чином, до комунальної власності територіальної громади переходить право власності на той чи інший нерухомий об’єкт.

 

         Територіальна громада отримує безумовні вигоди від права розпоряджатися таким майном, а саме - вказане майно може бути на законних підставах передане в оренду, відчужено, закладено тощо. Це допоможе суттєво збільшити доходи селищного бюджету. Запропонований проект рішення має на меті впорядкувати діяльність Томашпільської селищної ради щодо виявлення, взяття на облік та підготовки заяви до суду про передачу зазначеного майна у комунальну власність відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

          Рішенням передбачається затвердити Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території Томашпільської об’єднаної територіальної громади, який мав би конкретизувати порядок здійснення зазначеної діяльності відповідно до існуючої організаційно-адміністративної та функціональної структури місцевого самоврядування.

  

2. Цілі державного регулювання

 

Запровадження, відповідно до чинного законодавства України, єдиної схеми взяття на облік та управління безхазяйним майном на території територіальної громади, яка б забезпечувала виконання всіх функцій управлінського процесу від складання опису майна, попередньої оцінки, підготовки заяви до органів реєстрації актів громадянського стану, нотаріату, відділу Держгеокадастру у Томашпільському районі, органів внутрішніх справ та інших та підготовки заяви до суду про передачу майна у комунальну власність;

 

 - підвищення ефективності господарської діяльності через чітке визначення порядку взяття на облік безхазяйного майна;

 

 - забезпечення надходжень до селищного бюджету.

  

3. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

  

 Принципи та способи досягнення цілей регулювання:

 

 - регулювання побудовано відповідно вимог Цивільного Кодексу України;

 

 - після отримання доручення складається акт опису майна з його фото- фіксацією, у місячний термін подається довідка про наявність реєстрації права власності за адресою знаходження безхазяйного нерухомого майна;

 

 - готується висновок про можливість взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

 

 - у місячний термін приймається на облік безхазяйне нерухоме майно та розміщується оголошення про взяття на облік у друкованих засобах масової інформації;

 

 - підготовлення заяви до суду про передачу зазначеного майна у комунальну власність територіальної громади ;

 

 - на підставі рішення суду майно передається у комунальну власність.

 

 4.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

  

 Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

 

          Впровадження акта передбачає нарощення затрат адміністративних ресурсів, а саме витрати на складання опису майна, його оцінка, витрати на оголошення про взяття на облік у засобах масової інформації, сплата держмита за подачу заяви до суду. Проектом рішення не передбачено виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання. Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта визначатимуться бюджетними можливостями.

 

 Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

  

                                              5. Строк дії акта

  

 

Строк дії акта необмежений.

 

  

6. Визначення показників результативності

 

 

 

Сфера регуляторного впливу

Можливі вигоди

Можливі витрати

Томашпільська селищна рада, виконавчий комітет Томашпільської селищної ради.

 

Органи реєстрації актів громадянського стану, нотаріату, відділу Держгеокадастру у Томашпільському районі, органи внутрішніх справ.

 

Реєстраційна служба Томашпільського районного управління юстиції.

1. Зростання рівня довіри серед громадян.

 

 2. Збільшення надходжень до селищного бюджету.

1. Збільшення аналітичної роботи (виконання функціональних обов’язків), посадових осіб селищної ради.

2. Додаткове навантаження на Реєстраційну службу Томашпільського районного управління юстиції.

 3. Оплата послуг установ, залучених до проведення оцінки безхазяйного майна.

 4.   Додаткові витрати на сплату судового збору.

Територіальна громада      

Через збільшення надходжень до селищного бюджету можливість отримання додаткових соціальних суспільних благ

Витрати не прогнозуються.

 

 

7. Ефективність способів досягнення цілей

 

        Ефективність запропонованого регулювання визначатиметься через додаткові надходження до селищного бюджету внаслідок передачі в оренду або відчуження майна, яке перейшло до комунальної власності внаслідок судового рішення про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність, згідно з яким органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальної громади відповідно до закону можуть здійснювати правомочності щодо володіння, користування та розпорядження зазначеними об’єктами нерухомого майна.

 

        Прийняття Порядку позитивно вплине на регулювання та вирішення питань у сфері врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

 

8. Визначення заходів відстеження результативності рішення

 

             У разі виявлення неврегульованих та непередбачених моментів, які передбачається встановлювати за допомогою аналізу якісних показників дії цього акта, буде розглядатися можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

 

 

Секретар селищної ради                                            Залюбівська В.Г.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи підтримуєте ви об’єднання Томашпільської лікарні з іншим медичним закладом з метою створення територіального медичного об’єднання зі статусом загального закладу зі збереженням ресурсів?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь